Gauk el. knygą nemokamai!

Sąlygos ir Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos.
Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Jūs”) ir Pardavėjo (toliau – “Mes” (Indrės Sinkevičiūtės, veikiančios pagal individualią veiklą ir verslo liudijimą) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę Jums įsigyjant paslaugas elektroninėje parduotuvėje (toliau – “e-parduotuvė”).
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas.
2.1. Sutartis tarp Jūsų ir Mūsų laikoma sudaryta nuo to momento, kai Jūs e-parduotuvėje, suformavę prekių krepšelį, nurodę pristatymo adresą, pasirinkę apmokėjimo būdą ir susipažinę su mūsų taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką “Registracija”.
2.2. Sutartis pradeda galioti, kai gauname Jūsų apmokėjimą už užsakymą ir galioja iki pilno paslaugų pateikimo.
2.3. Kiekviena sutartis sudaryta tarp Mūsų ir Jūsų yra saugoma e-parduotuvėje.
2.4. Atsiųstas ir atspausdintas užsakymas el. paštu yra išankstinė sąskaita-faktūra pagal kurią atliekamas apmokėjimas.
3. Jūsų teisės:
3.1. Jūs turite teisę pirkti paslaugas e-parduotuvėje šių taisyklių ir e-parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Jūs turi teisę atsisakyti paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties su e-parduotuve, išskyrus atvejus, kai užsakymas jau būna apmokėtas (dalinai arba pilnai). 
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) 6.22810 straipsnio 2 dalyje yra nustatytos tam tikros išimtys, kai vartotojas neturi teisės atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, t. y. tokia teisė netaikoma sutartims dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis.,

3.3 Sumokėjus pirmą įmoką, jūs įsipareigojate priimti paslaugas ir sumokėti likusią sumą.
3.4 Sumokėti pinigai už užsakymą negrąžinami, registracijos mokestis taip pat.
4. Jūs įsipareigojate:
4.1. Jūs privalote apmokėti už paslaugas per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo, bei jas priimti, jei nesutarta kitaip. Pinigai už sumokėtas paslaugas negrąžinami, net ir tais atvejais, jei atsisakote pasinaudoti paslauga ir norite nutraukti sutartį.
4.2. Jeigu pasikeičia Jūsų registracijos formoje pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3. Jūs, naudodamasis e-parduotuve, sutinkate su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalote jų laikytis. Nutraukus ar pažeidus sutartį taikoma 500 Eur bauda.
5. Mūsų teisės:
5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Mes galime be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti jam galimybę naudotis e-parduotuve arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, galime laikinai arba iš viso nutraukti e-parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešę Jums.
5.3. Mes galime vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas, parduodamų paslaugų programas.
5.4 Mes galime keisti paslaugų laiką, prieš tai informavus Pirkėją.
6. Mes įsipareigojame:
6.1. Sudaryti visas sąlygas Jums tinkamai naudotis e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Suteikti paslaugas pagal jūsų pateiktą užsakymą. O jei nepavyksta, pasiūlyti alternatyvą.
6.3. Mes, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdami Jums suteikti paslaugų, įsipareigojame Jums pasiūlyti panašias paslaugas, o Jums atsisakius priimti paslaugas, grąžinti Jums sumokėtus pinigus per 14 dienų.
7. Atsakomybė.
7.1. Jūs esate visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių duomenų registracijos formoje, Mes neatsakome už dėlto atsiradusius padarinius.
7.2. Jūs atsakote už veiksmus, atliktus naudojantis e-parduotuve.
7.3. Jūs atsakote už atpažinimo kodo perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Jūsų atpažinimo kodu, Jūs atsakote už trečiosios šalies atliktus veiksmus.
8. Informacijos siuntimas.
8.1. Mes visus pranešimus siunčiame Jūsų registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
8.2. Jūs visus pranešimus ir klausimus siunčiate Mūsų e-parduotuvės skyriuje “Kontaktai” nurodytomis priemonėmis.
10. Asmens duomenų apsauga.
10.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurią reglamentuoja atitinkantys LR Teisės Aktai ir kurią vykdoma atsižvelgiant į Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas.
10.2. Pardavėjas neperduoda (išskyrus LR įstatymų nustatyta tvarka) Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims išskyrus prie užsakymo vykdymo prisidedančius asmenis, kuriems šie duomenys yra būtini sėkmingam užsakymo įvykdymui (pvz. pašto kurjeriai).
11. Baigiamosios nuostatos.
11.1. Bet kokios e-parduotuvės informacijos platinimas be raštiško Pardavėjo sutikimo draudžiamas.
11.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.
11.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.